Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
28.06.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 29.06.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Apel na pravna lica da dostavljaju podatke u zakonskim rokovima Opširnije

Održan Okrugli sto na temu: “Sporazumno finansijsko restrukturiranje dugova prema finansijskim institucijama” Opširnije

Agencija Vlade SAD OPIC zainteresovana za ulaganje u Crnu Goru Opširnije

Liban zainteresovan za ulaganja u Crnu Goru Opširnije

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

 

Elektronski servisi - prinudna naplata i transakcioni računi

Uz pomoć ovih servisa, sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti OVDJE

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2017. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

7,09%
Maj 2017.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 7,62%
Maj 2017.
Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama 30.04.2017.
Inflacija CPI (godišnja stopa) 2,3%
Maj 2017.
Izvještaj o stabilnosti cijena 2016. godina
Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine 7,00%
  Muzej novca  
 


Opširnije >>>

 
  Jubilarni novac - Izdanje 2006.  
 


100-godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore