Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Lizing društva

Lizing društva
Porsche Leasing DOO Podgorica
S-Leasing DOO Podgorica

 

Porsche Leasing DOO Podgorica


Sjedište lizing društva: Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-9417-2/2018 od 6. decembra 2018. godine

Odbor direktora:

 1. ALEXANDER-PHILIP NEKOLAR - Predsjednik
 2. JOHANN MAURER
 3. ANDREAS KRAUSLER


Izvršni direktor: DEJAN PAVLOVIĆ

 

Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 • usluge finansijskog lizinga
 • promet predmeta lizinga vraćenih lizing društvu
 • operativni lizing – pravni posao prenosa predmeta lizinga u državinu i na korišćenje drugom licu, bez mogućnosti njegovog otkupa

 

S-Leasing DOO Podgorica


Sjedište lizing društva: Arsenija Boljevića 2A, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-9417-3/2018 od 6. decembra 2018. godine

Odbor direktora:

 1. MARKO MARKIĆ - Predsjednik
 2. GEORG HASLINGER
 3. MARKO RADUNOVIĆ


Izvršni direktor: STANA ŽIVKOVIĆ

 

Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 • usluge finansijskog lizinga
 • promet predmeta lizinga vraćenih lizing društvu
 • operativni lizing – pravni posao prenosa predmeta lizinga u državinu i na korišćenje drugom licu, bez mogućnosti njegovog otkupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore