Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
14.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 15.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Monetarna politika

Osnivanjem Centralne banke Crne Gore započela je nova faza u monetarnoj istoriji, odnosno istoriji centralnog bankarstva Crne Gore.

Prva centralna banka u Crnoj Gori, Crnogorska banka, osnovana je 1905. godine na Cetinju. Crnogorska banka, čiji su osnivači bili dvor i država, nije imala emisionu funkciju (vršila je emitovanje mjenica), a osnovni joj je zadatak bio podsticanje razvoja banaka, proizvodnje, zanatstva i trgovine. Godine 1905, kada je osnovana Crnogorska banka, Crna Gora nije imala svoj novac, već je u opticaju bio novac drugih zemalja. Crnogorski novac perper prvi put je emitovan 1906. godine, a emisiju je sprovelo Ministarstvo finansija. Link: "Novac".

Početkom sedamdesetih godina XX vijeka, formiran je sistem narodnih banaka koji su činile Narodna banka Jugoslavije i narodne banke republika i autonomnih pokrajina SFRJ, među kojima i Narodna banka Crne Gore.

Narodna banka Crne Gore prestala je da postoji 1993. godine, donošenjem novog Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije. Donošenjem ovog zakona, NBCG postala je filijala Narodne banke Jugoslavije. Osam godina kasnije, 15. marta 2001. godine, formirana je Centralna banka Crne Gore u postojećem obliku.

Prema Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 40/10, 46/10 i 6/13), Centralna banka je odgovorna za podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, održavanje zdravog bankarskog sistema, i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Jedna od osnovnih funkcija Centralne banke je utvrđivanje i sprovođenje monetarne politike u zemlji. Postojeći režim monetarne politike u Crnoj Gori je dolarizacija (eurizacija).

Dolarizacija predstavlja rigidni oblik režima fiksnog deviznog kursa, u kojem zemlja koristi valutu druge zemlje uporedo sa, ili umjesto domaće valute.  U Crnoj Gori bili su zastupljeni osnovni oblici dolarizacije: nezvanična dolarizacija u periodu do novembra 1999. godine, zatim djelimična zvanična dolarizacija od novembra 1999. do novembra 2000, kada je Crna Gora postala zvanično dolarizovana/eurizovana ekonomija uvođenjem prvo njemačke marke,  a zatim 2002. godine i eura, kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja. Razlozi i efekti dolarizacije u Crnoj Gori: "Ekonomska politika u dolarizovanim ekonomijama sa posebnim osvrtom na Crnu Goru".

Režim dolarizacije je u znatnoj mjeri ograničio monetarnu politiku Centralne banke Crne Gore. Međutim, centralne banke imaju aktivnu ulogu u društvu, koja je mnogo šira i značajnija od samog vođenja monetarne politike. Primjera za ovu tvrdnju ima mnogo. U sistemu valutnog odbora uspješno djeluju centralne banke Bosne i Hercegovine i Bugarske; u sistemu dolarizacije centralne banke El Salvadora i Ekvadora, a u režimu monetarne unije centralne banke svih zemalja članica EMU: Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Njemačka, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Španija.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore