Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.06.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.06.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Statistika

Datum posljednje izmjene: 14.06.2017. g.

Pokazatelji realizovanog nacionalnog platnog prometa*

U maju mjesecu za 19 radnih dana, odnosno za 9.690 minuta produkcije realizovano je ukupno 2.777.543 naloga u nacionalnom platnom prometu. Od toga, u RTGS sistemu i DNS sistemu (Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore)** je realizovano 862.343 naloga (31,05%) dok je u internom platnom prometu, čiji su nosioci poslovne banke, realizovano 1.915.200 naloga (68,95%).

Vrijednost  ukupno realizovanog nacionalnog platnog prometa iznosila je 2,32 mlrd. EUR-a, od čega je 1,01 mlrd. EUR-a (43,58%) realizovano u RTGS sistemu i DNS sistemu, a  1,31 mlrd. EUR-a (56,42%) u internom platnom prometu.

Za 9.690 minuta produkcije u proteklom mjesecu nije bilo zastoja u radu sistema,  te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.

Prilog

 

Realizovani platni promet u zemlji u 2015. godini

U 2015. godini tokom 254 radnih dana, tj. 129.540 minuta produkcije realizovano je 30.164.632 naloga u nacionalnom platnom prometu, od čega 8.979.882 naloga (29,77%) u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), a 21.184,750 naloga (70,23%) u internom platnom prometu,

Vrijednost realizovanog nacionalnog platnog prometa iznosila je 24,03 mlrd, EUR-a, od čega je 11,12 mlrd, EUR-a (46,28%) realizovano u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), a 12,91 mlrd, EUR-a (53,72%) u internom platnom prometu čiji su nosioci poslovne banke.

.

Više informacija:   Godišnji izvještaj o radu CBCG

 

*  Zakon o platnom prometu (“Sl.list CG” br. 62/13, 6/14)
** Pravila rada Platnog sistema Centralne Banke Crne Gore (“Sl.list CG” br. 48/14, 57/14)


 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore