Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2018 - Novembar

08.11.2018. godine - Uspješno realizovana Nedjelja štednje

06.11.2018. godine - Održana XXXIII sjednica Savjeta CBCG

05.11.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.11.2018. godine

Uspješno realizovana Nedjelja štednje

Centralna banka Crne Gore je, kroz osmišljavanje i realizaciju brojnih aktivnosti, organizovanim u periodu od 31. oktobra do 6. novembra, obilježila Nedjelju štednje.

Uz tradicionalnu akciju dodjele štednih knjižica djeci rođenoj od 31. oktobra do 6. novembra 2018. godine, koju CBCG sprovodi sa svim bankama koje posluju u Crnoj Gori, realizovan je i bogat program edukativnih aktivnosti u cilju obilježavanja Dana štednje, u koje je bio uključen veliki broj djece i mladih. Pomenute aktivnosti su se, prvenstveno, odnosile na posjete obrazovnim ustanovama gdje su upriličena predavanja za djecu, kako bi bolje razumjeli značaj štednje i upoznali se sa osnovnim finansijskim pojmovima i kategorijama.

U periodu od 31. oktobra do 6. novembra, predstavnici CBCG obišli su osnovne škole „Sutjeska“ i „Oktoih“ iz Podgorice, „Lovćenski partizanski odred“ sa Cetinja i „Dušan Obradović“ sa Žabljaka, Srednju stručnu školu sa Cetinja, kao i gimnazije u Podgorici i na Cetinju. Svim pomenutim školama Centralna banka je uručila komplete knjiga kao donaciju školskim bibliotekama. CBCG se odazvala i pozivu Mladih bibliotekara Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, koji su, povodom Dana škole, pokrenuli akciju sakupljanja knjiga za matičnu biblioteku i donirala značajan broj naslova i ovoj školskoj ustanovi.

Tokom pomenutog perioda, djeca iz Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele i mališani iz cetinjskog vrtića posjetili su Muzej novca, gdje su za njih bila upriličena predavanja na temu novca i štednje, primjerena njihovom uzrastu i interesovanjima.

Iniciranjem i realizacijom ovakvih aktivnosti, CBCG nastoji da ukaže na značaj obogaćivanja znanja i pruži doprinos jačanju finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem i finansijsku stabilnost pojedinca i društva u cjelini.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.11.2018. godine

Održana XXXIII sjednica Savjeta CBCG

Danas je održana trideset treća sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar, u kome je dat prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke u toku pomenutog mjeseca. Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke sprovedene tokom septembra 2018. godine realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke za tekuću godinu.

Prema konačnim podacima MONSTAT-a, realna stopa rasta BDP-a Crne Gore u 2017. godini iznosi 4,7%, dok je prema preliminarnim podacima u prvom i drugom kvartalu 2018. godine ostvaren rast od 4,5%, odnosno 4,9% u odnosu na isti period 2017. Konstatovano je da međunarodne institucije (Evropska komisija, MMF, Svjetska banka, EBRD i druge) prognoziraju rast crnogorskog  BDP-a u 2018. godini i da se njihove projekcije kreću u rasponu od 3 do 3,8%.

Shodno podacima iz Izvještaja, realni sektor bilježi pozitivne trendove izražene kroz visoke stopa rasta, posebno u sektorima energetike, turizma, građevinarstva i saobraćaja.

Što se bankarskog sektora tiče, tokom septembra je zabilježen dalji pad nekvalitetnih kredita, pa je učešće NPL-a sniženo na 6,7%. Takođe je registrovan i pad prosječne ponderisane efektivne aktivne kamatne stope, koja je, na kraju septembra 2018. godine, iznosila 6,4%, što je za 0,58 procentih poena niže u odnosu na septembar prethodne godine.

Savjet je danas razmatrao i usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za II kvartal 2018. godine. Radi se o novoj vrsti publikacije koju će Centralna banka Crne Gore ubuduće objavljivati redovno, na kvartalnom nivou, sa ciljem dobijanja uvida u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva.

Rezultati ankete ukazuju da su tokom drugog kvartala 2018. godine, prema ocjeni banaka, kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi. Banke očekuju ublažavanje standarda za mikro, mala i srednja preduzeća i stanovništvo i tokom narednog kvartala, dok kod kreditiranja velikih preduzeća očekuju blago pooštravanje kreditnih standarda.

Na ublažavanje standarda za kreditiranje najviše je uticala konkurencija u bankarskom sektoru i veća spremnost na preuzimanje rizika.

Kreditni uslovi za privredu i stanovništvo su u drugom kvartalu povoljniji u odnosu na prethodni kvartal, posebno po osnovu nižih marži, provizija i naknada. Banke očekuju nastavak ublažavanja kreditnih uslova i u narednom kvartalu, osim u pogledu zahtjeva kolaterala pri kreditiranju privrede, gdje predviđaju pooštravanje.

Banke ocjenjuju da je tokom drugog kvartala tražnja za kreditima privrede i stanovništva porasla. Tražnja privrede bila je vođena potrebom za finansiranjem kapitalnih investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanovništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova, kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.11.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa delegacijom Addiko banke, koju su činili g. Razvan Munteanu, predsjednik Uprave Addiko Bank AG Beč, gđa Maida Karalić, direktor Sektora za organizaciju i TOM Addiko Bank AG Beč i g. Christoph Schoen, glavni izvršni direktor Addiko Bank AD Podgorica.

Predstavnici Addiko banke upoznali su guvernera Žugića sa rezultatima poslovanja ove finansijske institucije, kao i sa planovima usmjerenim na dalje poboljšanje usluga za klijente, kao i dodatno snaženje tržišne pozicije.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendovima koji karakterišu poslovanje Addiko banke, ističući da rezultati ostvareni u ključnim poslovnim segmentima predstavljaju dobru osnovu za dalji održivi i profitabilni rast.

Frekventna i otvorena komunikacija Addiko banke i Centralne banke Crne Gore je dobar primjer efikasne saradnje poslovne banke i regulatora i potpune transparentnosti poslovanja, zaključeno je na današnjem sastanku.

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore