CBCG :: Centralna banka Crne Gore
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
21.08.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 22.08.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Statistika

Formiranjem Centralne banke Crne Gore počela se graditi nova statistička osnova za razne makroekonomske analize. Stvorena je korisna vremenska serija podataka koja je u skladu sa međunarodnim standardima prikupljanja i kompilacije podataka. Statistika Centralne banke Crne Gore sadrži podatke koji su proizvod same banke, kao i podatke čiji su izvor druge crnogorske i međunarodne institucije i organizacije. Prikupljeni podaci odnose se na:

Periodika objavljivanja podataka je mjesečna, kvartalna i godišnja.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore