CBCG :: Centralna banka Crne Gore
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
21.08.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 22.08.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Monetarna statistika

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike.

Centralna banka koristi metodologije ECB-a i MMF-a za kompilaciju monetarne i finansijske statistike. Podaci se publikuju mjesečno u skladu sa Kalendarom objavljivanja.

Od juna 2018. godine podaci u okviru monetarne statistike monetarnih finansijskih institucija sastavljaju se u skladu sa novom metodologijom. Revizija podataka je izvršena za period 2009-2018. godine. Revizija podataka za period 2004-2008. godine je u toku.


Monetarne finansijske institucije

Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o bankama (˝Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10 i 40/11) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore”, br. 83/17). Podaci se Centralnoj banci dostavljaju na mjesečnom nivou, u eurima.

Statistika monetarnih finansijskih institucija Ažurirano: 20.07.2018. godine


Ostale finansijske institucije

Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju I kreditno-garantnim poslovima ("Službeni list Crne Gore", br. 73/17) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore”, br. 64/12). Podaci se Centralnoj banci dostavljaju na mjesečnom nivou, u eurima.

Statistika mikrokredinih finansijskih institucija Ažurirano: 20.07.2018. godine

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore